Примерни цени за оглед и монтаж на система за видеонаблюдение

Услуга Информация Цена
1 Предварителен оглед (за гр. София) Посещение на адрес и извършване на оглед 40.00 лв
2 Предварителен оглед (за територията на цялата страна) Включва цената на огледа + цената за гориво 40.00 лв + цената на горивото
3 Гаранционно посещение В случай, че закупената от нас и поставена от екипа ни техника е дала дефект или неизправност в обслужвания гаранционен срок 24м. безплатно
4 Извънгаранционно посещение В случай, че закупената от нас и поставена от екипа ни техниката, е дала дефект или неизправност, причинени от външни фактори (влага, токов удар и др.) 40.00 лв
5 Посещение за чужда техника В случай, че системата Ви за видеонаблюдение не е закупена нито поставена от наш екип 40.00 лв
6 Монтаж на камера Отнася се за монтирането на 1 бр. камера 45.00 – 50.00 лв
7 Окабеляване Отнася се за полагането на 1 тип кабел 0.60 лв/м
8 Конфигурация на аналогови или AHD камери На камера 15.00 лв/бр
9 Конфигурация на IP камери На камера 20.00 лв/бр
10 Конфигурация на DVR/NVR Включва настройка на видеорекордер и 1бр. смарт телефон 45.00 лв
11 Конфигурация на рутер Пренасочване на порт и статични IP адреси 15.00 лв/бр