Видеонаблюдение

Закон за дърводобив и задължително Видеонаблюдение

о : Собственици/Ползватели на обекти, в които постъпва, преработва се или или от които се експедира дървесина (чл.206 от Закона за Горите – ЗГ) Свържете се с нас, за да получите индивидуална оферта за Вашите нужди и бюджет Вашата система ще съдържа следните задължителни компоненти и условия: За гледане на камерите online (на живо през самартфон/компютър) …

Continue Reading
X