Несъмнено като собственик на Вашия бизнес Вие имате пълен график от задължения. Времето не винаги е Ваша страна и често се случва да губите поглед над нещата във Вашето заведение, магазин, хотел, сервиз... Видеонаблюдението е най-бързата Ви връзка със случващото се "там", дори докато Вие шофирате. Така камерите се оказват освен метод за контрол,сигурност и безопасност, но и превантивна мярка против злоупотреби.